VISIE

WARMTE, GEZELLIGHEID, EN GEBORGENHEID.....

Stichting "De Vlinderhof" streeft ernaar om een veilige woon, leer en  werk omgeving te bieden, waar warmte, gezelligheid en geborgenheid worden ervaren. Een thuis waar de bewoners indien wenselijk in groepsverband kunnen samenleven en werken. Een thuis waar individuele wensen en behoeften, privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid op de voorgrond staan.

Als je een verstandelijke beperking hebt, heb je bij het bereiken van de levensbehoeften hulp nodig van anderen. Daarbij is het essentieel dat je de juiste mensen om je heen hebt. Mensen waar je (indien nodig) dag en nacht een beroep op kunt doen. Mensen die je kunt vertrouwen, die je kennen, naar je luisteren, kritisch met je meedenken en lief & leed met je willen en kunnen delen.